24மணி நேரம் தொடர்ந்து 167 சடைபின்னி உலக சாதனை | Guinness World Record Vasugi Manivannan | tn360

529

24மணி நேரம் தொடர்ந்து 167 சடைபின்னி உலக சாதனை | Guinness World Record Vasugi Manivannan | tn360 | friends beauty care & bridal studio guinness world record attempt

#GuinnessWorldRecord#VasugiManivannan#friendsbeautycare & bridal studio guinness world record attempt

LIKE | COMMENT | SHARE | SUBSCRIBE Tamil News & cinema in Visuals….. Stay connected by Subscribing Our Channel For More such Videos Subscribe us @ https://goo.gl/xWWx6S Follow us on : — Facebook: https://www.facebook.com/tn360tamil — Twitter: https://twitter.com/tn360tamil — Instagram : https://www.instagram.com/tn360tamil