களவாணி 2 படத்திற்கான நீதிமன்ற தடை நீங்கியது.

399

களவாணி 2 படத்திற்கான நீதிமன்ற தடை நீங்கியது. வெற்றிகரமாக உலகமெங்கும் இன்று முதல்

#களவாணி2 #களவாணி2moviereleaseissue